Angst

Angst innebærer bestemte negative psykologiske emosjoner (panikk, frykt, bekymring, mm.) såvel som fysiske reaksjoner (hjertebank, svette, kortpustethet, rødme mm.).

I evolusjonssammenheng har angst hatt en viktig funksjon. Det har fungert som en forsvarsmekanisme mot farer, og har satt igang en "fight or flight" respons i oss, altså en sinnsstemning der vi enten må flykte, eller slåss/konfrontere det vi opplever som farlig.

Når angsten blir overdreven kalles det en fobi, og det står ikke i forhold til den faktiske trusel. Grunnlaget for at en fobi får utvikle seg er feillæring. Det vi lærer om noe utenfor oss selv baserer vi på en generalisering som ikke hører hjemme i virkeligheten. Angstlidelser er en av de vanligste psykiske lidelser i Norge, og så mange som 20-30% av befolkningen kan ha fobi-relaterte problemer som påvirker livene deres i ulik grad.

Behadling av angst

Behandling av angst kan gjøres ved hjelp av psykoterapeutisk behandling, eksponeringstrening, kognitiv terapi eller medikamentell behandling. Valg av behandlingsform kommer an på både pasienten selv, og på hvilke angstlidelser det er snakk om.

Angst, og spesielt angst knytett til fobier, er en av de psykiske lidelser med mest optimistiske utsikter. Behandlingen er ofte vellykket, og tar ikke lang tid. Alt avhengig av pasient og type lidelse, så kan behandlingen vare fra kun 30 minutter til opptil 12 uker, eller i noen tilfeller mer.

Medisiner kan brukes som et del av annen behandlingsopplegg. Fobier kan aldri kureres med medikamenter alene, men sammen med et annet behandlingsopplegg eller for å dempe en kritisk angst kan medisiner i noen tilfeller være nyttig del av behandlingen.

Det finnes godt vitenskapelige dokumenterte metoder som har vist seg å gi gode resultater i behandlingen av angst og fobier. Det er også et stort antall ikke-dokumenterte angstbehandlingsmetoder. Ved valg av behandlingsform av angst og fobi lønner det seg som regel å være kritisk til behandlingsopplegget, og stille krav til vitenskapelig dokumentasjon.

Se også det vi har skrevet om behandling av fobier.

Medisiner mot angst

Vi har tidligere skrevet om hvordan kortisol brukes mot angstlidelser, og at dette kun er et alternativ i forbildelse med behandlingsopplegg, og ikke en permanent løsning, ettersom kortisol utgjør en helsemessig fare hvis brukt daglig.

Benzodiazepiner (kjemisk medisin som påvirker sentralnervesystemet) utgjør også risiko ved bruk over tid, og kan medføre avhengighet og sølvhet, og er ingen god løsning for kroniske angstlidelser.

Antidepressiver blir noen ganger brukt (eksmpel: sertralin, escitalopram, mipramin, opipramol, venlafaxin) har bivirkninger og medfører sløvhet, kvalme og nedsatt sexlyst.

En magisk pille for å kurere angst finnes ikke. Den beste kuren har vist seg å være kognitiv adferdsterapi sammen med eksponeringsterapi. Se hva vi har skrevet om behandling (se link lenger oppe).

Fobier.net

På fobier.net finner du en oversikt over alle fobier med navn, samt enkelte fobier som ikke har offisielle navn ennå. Her kan du diskutere hva du er redd for. Hvis du ikke finner en fobi som tilsvarer det du har, tips oss gjerne; men vær vennlig å undersøke listen nøye først, selv de mest sjeldne og spesielle fobier passer inn under en annen type fobi.

Den beste måten å bruke fobier.net på er å finne den fobien som passer deg best, og bruke diskusjonsfeltet tilhørende siden som omhandler din fobi til å stille spørsmål eller dele erfaringer.

Link til denne siden:
http://www.fobier.net/angst.php
Del på Facebook   Del på Twitter

panikk
Panikk og fobi kur:
-Takk uendelig mye for at du viste meg hvordan jeg kunne takle angsten, og til slutt vinne over frykten min. Jeg har fått livet i gave!
Finn ut hvordan Panic Away hjelper mennesker å kurere alle typer panikk og fobier.