Behandling av fobi

Fobier er ikke noe man blir født med. Det er lært. Det betyr også at det er mulig å "lære de bort" også. Alle fobier kan kureres, men ikke alle former for behadling fungerer like bra.

fobi

Hvordan fobier behandles kommer helt an på hvilken type fobi det er snakk om.

Resultat av behandlingen. Hvis du har en fobi som du ønsker å behandle, har du kanskje tenkt litt på hvilke resultater du ønsker å oppnå. Vil du bli helt "kurert", slik at fobien blir borte for alltid. Eller har du mer moderate abmisjoner, kanskje er du fornøyd bare du lærer deg å mestre angsten.

Det går nok (ikke) over. Fobier kommer for å bli, med mindre man aktivt går inn for å endre den lærte adferden - for det er nettopp det en fobi er: lært adferd.

Hvordan kurere fobier

Det finnes mange måter å kurere fobier på. Her er dine muligheter:

  • Eksponeringsterapi - er en blanding av kognitiv og adferdsterapeutisk behandling. Dette er den vanligste og tilsynelatende mest effektive formen for behandling av de fleste typer fobier. Behandlingsopplegget her går ut på å utsette pasienten for det som oppfattes som angstfullt. Målet er at pasienten skal finne ut at det man frykter ikke utgjør noen reell fare. Behandlingen kan ta opptil 4-12 uker, men kan også være over på en dag i visse tilfeller, alt avhengig av pasienten selv og hvilken angst det er snakk om.
  • Intensiv eksponeringstrening - som vanlig eksponeringsterapi, men mer intensiv. Forskere har funnet ut at det mest effektive behandlingsopplegget er en nesten sammenhengende eksponering for det man frykter, jf. artikkelen hos Forskning.no, som skriver sjokkavvenning av fobier. En fobi kan kureres på under 30 minutter med denne behandlingsformen.
  • Selvhjelp - er ikke en bestemt behandlingsform, men går ut på at pasienten forsøker å kurere seg selv, uten å nødvendigvis involvere noen til å assistere i behandlingen. Med utgangspunkt i faglitteratur, kilder på internett, diskusjoner med andre som har kurert sine fobier (hint: Fobier.net) kan man få gode tips til hvordan man kan kurere sin fobi, kanskje lar det seg gjøre på egenhånd også.
  • Medisinering - fjerner ikke fobien, men demper angsten så lenge man tar medisiner. Fobier.net anbefaler på det sterkeste at andre behandlingsmetoder prøves før man tar ibruk medisinering, ettersom de fleste fobier kan behandles. Kun unntaksvis kan medisinering være første ledd i behandling, dersom angsten i seg selv skaper fare for liv og helse, for eksempel dersom pasienten er villig til å utføre selvskading eller selvmordsforsøk på grunn av sin fobi.
  • Unngåelse - er ingen behandlingsform, men i noen tilfeller en mulighet. Er man redd huggorm, men glad i å gå i skogen, er behandling på sin plass. Derimot, dersom fobien ikke hindrer deg i å gjøre det du ønsker å gjøre, og den ikke er til plage, er det kanskje ikke nødvendig med behandling.
  • Kortisol-piller - har vist seg å dempe fobien. Dette er imidlertid ingen varig behandlingsmetode. Siden kortisol har vist seg å dempe frykten for fobier i en kortere periode, kan stoffet være nyttig i forbindelse med eksponeringsterapi. Daglig inntak av kortisol gir bivirkninger og er helseskadelig.

Vær kritisk til fobi-behandling

I tillegg finnes det en mengde behandlingsformer for angst og fobier som mangler vitenskapelig dokumentasjon. Fobier.net anbefaler at man forholder seg kritisk til slike metoder, men utelukker ikke at det kan gi resultater i noen tilfeller (om ikke annet, så kan det kanskje ha placeboeffekt).

  • Hypnose - det foreligger ingen vitenskapelig dokumentasjon på at hypnose kan kurere fobier.
  • Tankefeltsterapi (TFT) - dette er behandlingsformer som har blitt heftig kritisert, og som mangler vitenskapelig dokumentasjon. Kritiske stemmer fra fagmiljøer bruker ord som kvakksalveri for å beskrive praksisen. Sentralt i TFT er harmoniske og patologiske svingninger i hjernen. Behandlingen går ut på å banke forsiktig på bestemte steder på kroppen mens pasienten tenker på sin fobi eller angst. Fobier.net forholder seg skeptiske til TFT metoden.
  • Magisk pille eller medisin mot fobi - finnes ikke, men om det motsatte hevdes, kan vi garantere dette: den virker ikke.
  • Kvakksalveri - mange lar seg lure av ting som ikke virker. Som regel er de eksperter på salg og markedsføring, de som driver med kvakksalveri, men ikke like god på vitenskap.

Bruk Fobier.net til tips om behandling

Fobier.net ble opprettet for å gi en oversikt over fobier, men også for å lage en felles møteplass for personer som selv har fobier. Hver enkelt fobi som er listet opp på vår side har fått sin egen underside, der det er mulig å komme med spørsmål og dele erfaringer.

Søk opp din fobi på Fobier.net. Du står fritt til å bruke dette nettstedet til å stille spørsmål eller å dele erfaringer.

Link til denne siden:
http://www.fobier.net/behandling.php
Del på Facebook   Del på Twitter

panikk
Panikk og fobi kur:
-Jeg klarte meg fint hele flyturen!
Finn ut hvordan Panic Away hjelper mennesker å kurere alle typer panikk og fobier.