Verbofobi

Verbofobi (verbophobia) er angst for ord.

Enhver som har verbofobi har en fryktelig og varig fobi for ord. Det bakenforliggende til angstlidelsen for ord er oftest vanskelig å avklare, men det viser seg gjentatte ganger at årsaken er panikkfremkallende fornemmelser i voksen alder eller i barndommen. Fobi for ord er mulig å helbrede ved regionale kompetansesenter for angstlidelser vha. kognitiv trening.

Verbofobi kalles i dagligtale også for ordskrekk eller ordfobi, men benevnelsen verbofobi er den mest brukte beskrivelsen for denne fobien.

« Venustrafobi       Verminofobi »

Link til denne siden:
http://www.fobier.net/verbofobi
Del på Facebook   Del på Twitter

panikk
Panikk og fobi kur:
-Takk uendelig mye for at du viste meg hvordan jeg kunne takle angsten, og til slutt vinne over frykten min. Jeg har fått livet i gave!
Finn ut hvordan Panic Away hjelper mennesker å kurere alle typer panikk og fobier.